Kedudukkan Tangan Ketika Qiyam Dalam Solat

# Jumhur atau majoriti ulama’ (kecuali ulama’ aliran mazhab Maliki) menyatakan bahawa sunat selepas daripada takbiratul ihram untuk meletakkan tangan kanan di atas belakang pergelangan tangan kiri. (Sila rujuk …