Bahasa Melayu dalam Pendidikan Negara : Pengenalan

Apabila Negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1956, melalui perlembangaan yang digubal, Bahasa Melayu telah diangkat sebagai Bahasa Kebangsaan yang tunggal. Hasrat menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan direncanakan secara …