Pemindahan Organ Dalam Konteks Islam

Dalam konteks Islam, hukum mengenai pemindahan dan pendermaan organ tidak dibincangkan secara khusus dalam sumber utama hukum iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Ini kerana pemindahan dan pendermaan organ merupakan perkembangan …